Ecografia arti inferiori venosa

-

j
GH4T12Fv7resHnpU