Angioscintigrafia (Angiografia, venografia radioisotopica)

-

j
GH4T12Fv7resHnpU